Οι ξενώνες

Το όραμα μας... μια μέρα να μην υπάρχει κανένα ερειπωμένο σπίτι στο χωριό μας, να υπάρχει ζωή σε κάθε γωνιά του, να ξαναζωντανέψουν τα σοκάκια μας με φωνές και τραγούδια και το σκηνικό να ολοκληρώνεται μέσα σε λουλουδιασμένες αυλές και μπαλκόνια.
Προς το παρόν... δέκα αναπαλαιωμένοι ξενώνες, εναρμονισμένοι στο περιβάλλον του χωριού, σας περιμένουν να τους ανακαλύψετε.