Οι ξενώνες

Το όραμα μας... μια μέρα να μην υπάρχει κανένα ερειπωμένο σπίτι στο χωριό μας, να υπάρχει ζωή σε κάθε γωνιά του, να ξαναζωντανέψουν τα σοκάκια μας με φωνές και τραγούδια και το σκηνικό να ολοκληρώνεται μέσα σε λουλουδιασμένες αυλές και μπαλκόνια.
Προς το παρόν... δέκα αναπαλαιωμένοι ξενώνες, εναρμονισμένοι στο περιβάλλον του χωριού, σας περιμένουν να τους ανακαλύψετε.

Μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων ΕΟΤ ΜΗΤΕ: 1040Κ91003365901, 1040Κ91003388901, 1040Κ91003389001, 1040Κ91003366001, 1040Κ10000012900, 1040K91003069501, 1040K91003069401